Khóa học 3D

Khóa học 3D
10 giờ
1,000,000đ
Đối tượng khóa học ❌ Bạn là học sinh, sinh viên có đam mê, sở thích về kỹ thuật, robot và muốn thể hiện ý tưởng trực quan bằng phần mềm. ❌ Hay bạn ...
Nâng cao
74 Lectures
10 giờ
Add to Wishlist
1,000,000đ
Khóa học 3D
3 giờ
500,000đ
Bạn đang chuẩn bị làm đồ án và bạn muốn các bản vẽ thiết kế 2D, 3D thiết bị, máy móc trong đồ án của mình phải được ấn tượng với thầy cô ban giám k...
Cơ bản
49 Lectures
3 giờ
Add to Wishlist
500,000đ
Khóa học 3D
10 giờ
Free
Cơ bản
4 Lectures
10 giờ
Add to Wishlist
Free
Khóa học 3D
3 giờ
Free
Cơ bản
17 Lectures
3 giờ
Add to Wishlist
Free