toggle menu

Khóa học Inventor

Coaching 1-1
30 giờ học
Chỉ dành cho thành viên
Khóa học Inventor Online 1 kèm 1 là khóa học được thiết kế theo lộ trình riêng cho từng cá nhân muốn học Inventor để ứng dụng vào một công việc cụ ...
30 giờ học
Thêm vào danh sách yêu thích
Chỉ dành cho thành viên
Khóa học Inventor
3 giờ
500,000đ
Bạn đang chuẩn bị làm đồ án và bạn muốn các bản vẽ thiết kế 2D, 3D thiết bị, máy móc trong đồ án của mình phải được ấn tượng với thầy cô ban giám k...
Cơ bản
49 Bài học
3 giờ
Thêm vào danh sách yêu thích
500,000đ
Cơ bản
17 Bài học
3 giờ
Thêm vào danh sách yêu thích
Miễn phí
Đăng nhập Categories