Này, khóa học tuyệt vời, phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị nhất hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Đăng ký ngay

Course sections

Phần 2: Vẽ hình học

Vẽ tiếp tuyến ngoài của 2 cung tròn

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 1: Các Tiêu chuẩn bản vẽ Bài tập tổng kết phần 1
Hoàn thành
Phần 2: Vẽ hình học Vẽ tiếp tuyến trong của 2 cung tròn