Này, khóa học tuyệt vời, phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị nhất hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Đăng ký ngay

Course sections

Phần 3: Giao tuyến

Vẽ giao tuyến giữa khối nón cụt với khối trụ

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 3: Giao tuyến Vẽ giao tuyến giữa khối trụ và khối nón cụt
Hoàn thành
Phần 4: Thực hành vẽ 3 hình chiếu của vật thể Các phương pháp chiếu