Này, khóa học tuyệt vời, phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị nhất hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Đăng ký ngay

Course sections

Phần 6: Các mối ghép

Quy ước về ren

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 5: Biểu diễn vật thể Bài tập vẽ hình chiếu kết hợp
Hoàn thành
Phần 6: Các mối ghép Mối ghép ren