Này, khóa học tuyệt vời, phải không? Bạn có thích khóa học này không?

Tất cả các bài học thú vị nhất hơn nữa. Để tiếp tục, bạn chỉ cần mua nó

Đăng ký ngay

Course sections

Phần 4: Thực hành vẽ 3 hình chiếu của vật thể

Bài tập vẽ 3 hình chiếu vuông góc (phương pháp góc phần tư thứ nhất)

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

Phần 4: Thực hành vẽ 3 hình chiếu của vật thể Bài thực hành 5
Phần 5: Biểu diễn vật thể Hình cắt – Mặt cắt – Hình trích