Parametric Tools trong AutoCAD

Parametric-tools

Phần 1: Tìm hiểu về Parametric

1
Hướng dẫn sử dụng công cụ Parametric
25:16
2
Hướng dẫn lập trình bánh răng trụ phần 1
12:11
3
Hướng dẫn lập trình bánh răng trụ phần 2
18:50
4
Lắp ghép bộ truyền bánh răng
12:10

Phần 2: Lập trình Hộp Giảm Tốc Khai triển

1
Lập trình hình chiếu bằng
42:05
2
Lập trình hình chiếu đứng
28:00
3
Lập trình hình chiếu cạnh
20:07

Phần 3: Lập trình Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ

1
Lập trình hình chiếu bằng
27:13
2
Lập trình hình chiếu đứng (đang update)
3
Lập trình hình chiếu cạnh (đang update)

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 5 students
Duration: 4 giờ
Lectures: 10
Video: 4 giờ
Level: Nâng cao

Lưu trữ

Giờ làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
Parametric Tools trong AutoCAD
Price:
900,000đ