Khóa học SolidWorks

Khóa học 3D
10 giờ
1,000,000đ
Đối tượng khóa học ❌ Bạn là học sinh, sinh viên có đam mê, sở thích về kỹ thuật, robot và muốn thể hiện ý tưởng trực quan bằng phần mềm. ❌ Hay bạn ...
Nâng cao
74 Lectures
10 giờ
Add to Wishlist
1,000,000đ
Khóa học 3D
3 giờ
Free
khóa học sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ về các phần 2D, 3D, lắp ráp, thiết kế tấm kim loại, thiết kế bề mặt và mô phỏng ứng lực bằng phần mềm Solidw...
Cơ bản
20 Lectures
3 giờ
Add to Wishlist
Free