Khóa học SolidWorks

Coaching 1-1
30 giờ học
Chỉ dành cho thành viên
Khóa học SolidWorks Online 1 kèm 1 là khóa học được thiết kế theo lộ trình riêng cho từng cá nhân muốn học SolidWorks để ứng dụng vào một công việc...
Nâng cao
30 giờ học
Chỉ dành cho thành viên
Khóa học AutoCAD Cơ khí
10 giờ
1,000,000đ
Đối tượng khóa học ❌ Bạn là học sinh, sinh viên có đam mê, sở thích về kỹ thuật, robot và muốn thể hiện ý tưởng trực quan bằng phần mềm. ❌ Hay bạn ...
Nâng cao
74 Bài học
10 giờ
Khóa học miễn phí
3 giờ
Miễn phí
khóa học sẽ giới thiệu cho bạn toàn bộ về các phần 2D, 3D, lắp ráp bằng phần mềm Solidworks. Giúp bạn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, dễ dàng trích xuấ...
Cơ bản
20 Bài học
3 giờ