Hướng dẫn vẽ Hộp Giảm Tốc 1 cấp Bánh răng trụ

Huong-dan-ve-hop-giam-toc-1-cap-banh-rang-tru

Phần 1: Tài liệu tham khảo

1
Bộ tài liệu không thể thiếu cho đồ án
12
2
Thuyết minh tham khảo
3
Bản vẽ lắp tham khảo

Phần 2: Hành động - Quy trình vẽ Hộp giảm tốc

1
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 1
03:00
2
Tool tính toán trục
10:04
3
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 2
06:12
4
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 3
10:51
5
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 4
10:09
6
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 5
15:24
7
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 6
12:26
8
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 7
05:09
9
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 8
12:48
10
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 9
17:43
11
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 10
08:43
12
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 11
15:54
13
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 12
13:13
14
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 13
19:44
15
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 14
24:14
16
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Full
2:07:43

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 13 students
Duration: 3 giờ
Lectures: 19
Video: 3 giờ
Level: Cơ bản

Lưu trữ

Giờ làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
Hướng dẫn vẽ Hộp Giảm Tốc 1 cấp Bánh răng trụ
Price:
Free