Hướng dẫn vẽ Hộp Giảm Tốc 2 cấp Phân đôi cấp nhanh

huongs-dan-ve-hop-giam-toc-2-cap-phan-doi-cap-nhanh

Phần 1: Tài liệu tham khảo

1
Bộ tài liệu không thể thiếu cho đồ án
12
2
Thuyết minh tham khảo
3
Bản vẽ lắp tham khảo

Phần 2: Chuẩn bị

1
Tìm hiểu kết cấu Hộp giảm tốc 2 cấp phân đôi cấp nhanh
2
Tổng hợp số liệu (Theo mẫu)
3
Kiểm tra, tính toán sơ đồ trục

Phần 3: Hành động - Quy trình vẽ Hộp giảm tốc

1
Vẽ sơ bộ hình chiếu bằng
2
Thiết kế bộ truyền bánh răng
3
Lắp ổ lăn
4
Thiết kế trục
5
Lắp bạc chắn dầu
6
Thiết kế nắp chặn ổ lăn
7
Vẽ sơ bộ hình chiếu đứng
8
Lắp bu long cạnh ổ
9
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 10
08:43
10
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 11
15:54
11
Lắp nắp thăm, nút thông hơi
12
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Bài 13
19:44
13
Vẽ sơ bộ hình chiếu cạnh
14
Hướng dẫn vẽ Hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng trụ – Full
2:07:43

Phần 4: Trình bày bản vẽ Hộp giảm tốc

1
Trình bày bản vẽ lắp
2
Ghi kích thước cho bản vẽ
3
Đánh sô thứ tự chi tiết
4
Tạo bảng kê tự động
5
Chuyển bảng kê về TCVN

Phần 5: In ấn bản vẽ

1
Hướng dẫn in bản vẽ theo tỉ lệ
2
Xuất bản vẽ sang PDF

Be the first to add a review.

Please, login to leave a review
Add to Wishlist
Enrolled: 4 students
Duration: 3 giờ
Lectures: 27
Video: 3 giờ
Level: Cơ bản

Lưu trữ

Giờ làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
Hướng dẫn vẽ Hộp Giảm Tốc 2 cấp Phân đôi cấp nhanh
Price:
Free