Khóa học AutoCAD Cơ Khí Thực Chiến

1
Buổi 1
1:38:58
2
Buổi 2
40:31
3
Buổi 3
01:24:27
4
Buổi 4
01:44:21
5
Buổi 5
01:28:24
6
Buổi 6
01:04:59
7
Buổi 7
01:13:05
8
Buổi 8
01:30:08
9
Buổi 9
01:22:40
10
Buổi 10
01:30:52
11
Buổi 11
01:43:51
12
Buổi 12
01:16:51
13
Buổi 13
01:25:00
14
Buổi 14
01:27:18
15
Buổi 15
01:15:03
16
Buổi 16
01:44:21
17
Buổi 17
01:44:30

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng, đăng nhập để lại một đánh giá
Đăng ký ngay
Đã đăng ký: 7 học viên
Thời lượng: 45 giờ
Bài học: 17
Video: 45 giờ
Cấp độ: Nâng cao

Lưu trữ

Giờ làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
Khóa học AutoCAD Cơ Khí Thực Chiến
Price:
1,800,000đ