toggle menu

Khóa học AutoCAD 3D Cơ bản

hoc-autocad-3d

Lý thuyết

1
Giao diện AutoCAD 2D
08:36
2
Tạo nhiều khung hình trong AutoCAD 3D
06:15
3
Tọa độ trong AutoCAD 3D
07:12
4
Chế độ truy bắt điểm trong AutoCAD 3D
05:19

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng, đăng nhập để lại một đánh giá
Thêm vào danh sách yêu thích
Đã đăng ký: 118 học viên
Thời lượng: 10 giờ
Bài học: 4
Video: 10 giờ
Cấp độ: Cơ bản

Lưu trữ

Giờ làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
Đăng nhập Categories