toggle menu

Thử thách 7 ngày chinh phục Inventor cho người mới

tu-hoc-inventor-2019

Dựng khối cơ bản

1
Giới thiệu Giao Diện Inventor 2019
12:10
2
Các lệnh vẽ Sketch cơ bản trong Inventor 2019
09:53
3
Các lệnh hiệu chỉnh cơ bản trong Inventor 2019
16:06
4
Các lệnh ràng buộc trong Inventor 2019
13:24
5
Hướng Dẫn Lệnh Extrude trong Inventor 2019
20:30
6
Hướng Dẫn Lệnh Revolve trong Inventor 2019
06:40
7
Hướng Dẫn Lệnh Sweep trong Inventor 2019
07:33
8
Hướng Dẫn Lệnh Loft trong Inventor 2019
05:36
9
Hướng Dẫn Lệnh Coil trong Inventor 2019
05:22
10
Hướng Dẫn Lệnh Emboss trong Inventor 2019
05:02
11
Hướng Dẫn Lệnh Decal trong Inventor 2019
06:25
12
Hướng Dẫn Vẽ Lệnh Hole Trong Inventor 2019
10:53
13
Hướng Dẫn Lệnh Shell trong Inventor 2019
08:24
14
Hướng Dẫn Lệnh Thread trong Inventor 2019
03:46
15
Hướng Dẫn Lệnh Direct trong Inventor 2019
09:00
16
Hướng Dẫn Lệnh Plane trong Inventor 2019
10:02
17
Hướng Dẫn Lệnh hiệu chỉnh khối trong Inventor 2019
07:33

Hãy là người đầu tiên đưa ra đánh giá.

Vui lòng, đăng nhập để lại một đánh giá
Thêm vào danh sách yêu thích
Đã đăng ký: 157 học viên
Thời lượng: 3 giờ
Bài học: 17
Video: 3 giờ
Cấp độ: Cơ bản

Lưu trữ

Giờ làm việc

Monday 9:30 am - 6.00 pm
Tuesday 9:30 am - 6.00 pm
Wednesday 9:30 am - 6.00 pm
Thursday 9:30 am - 6.00 pm
Friday 9:30 am - 5.00 pm
Saturday Closed
Sunday Closed
Thử thách 7 ngày chinh phục Inventor cho người mới
Price:
Miễn phí
Layer 1
Đăng nhập Categories